Vi tilbyder optagning, frakørsel, og levering af sukkerroer med egne lastbiler. Vi kan også rense og levere egne optagne roer.