Historien bag Westager-Nørager Landbrug
maskinstation Falster

Din maskinstation på Falster…

Mit navn er Michael West Hansen, og jeg er født i 1982 i Idestrup, hvor jeg boede, indtil far I 1985 købte en gård på 10 ha. Min far, Henning West Hansen, arbejder fuldtids som revisor og gården blev derfor drevet som fritidsbrug.

I 1997 tilkøbte far en kvæggård med 65 ha jordtilliggende. Mælkeproduktionen ophørte inden overtagelsen af ejendommen. Derved kunne jorden fortsat passes hovedsageligt om aftenen og i weekenderne af min mor og far, storebror Jesper og mig.
Samme år opstår navnet Westager, og bliver herefter brugt som betegnelsen for min fars landbrug.

I 1998 startede jeg på Lyngby landbrugsskole, og var herefter i praktik på en kvæggård. Efter 1 års praktik kom jeg tilbage på skole, og efter endt skoleophold kom jeg i praktik på en planteavlsejendom, på Sydfalster, i 10 måneder.

I 2001 kom jeg så hjem og arbejde i min fars kostald, som han havde startet op igen, og overtog pasningen af køerne, mens min bror var på skole i efteråret.

I 2002 startede jeg med 6 måneders skole mere, og fik titlen faglært landmand. Efter skolens sommerferie, fortsatte jeg i september på driftleder uddannelsen. I august købte jeg min første ejendom, Nørager, som jeg bor på i dag. Her opstår navnet Westager-Nørager Landbrug. Ejendommen var på 37 ha, og havde et nedslidt anlæg til produktion af smågrise, som dog aldrig kom i drift igen, og i dag er ombygget til lade.

Samme år investerer vi i en mejetærsker, med en kapacitet, som giver muligheden for at høste for andre.

I 2003 tilkøber jeg yderlige 68 ha, og jeg begynder samme år at køre maskinstationskørsel med roeoptagning, med en nyere Thyregod T7.

I 2003-2004 tilkøber min far et par nabo ejendomme, som jeg sammen med resten af hans jord, står for pasningen af.

I 2004 blev maskinstationsarbejdet udvidet med presning af minibigballer.

I 2005 køber far en ejendom på 67 ha på Sydfalster. Jeg forpagter ejendommen af ham, sammen med en naboejendom på 25 ha. Samtidig investeres i ny mejetærsker, pga. øget efterspørgsel.

I 2006 Køber jeg den første lastbil og tager vognmandsuddanelsen. Samtidig investeres i Edenhall 4 rækket roeoptager, samt Edenhall frakørselskasse, pga. øget efterspørgsel. Samme år køber jeg en rapid og begynder at så for andre.

Samme år ansætter jeg min storebror fuldtids samtidig med der ansættes en til at passe køerne i stedet for ham.

I 2008 udvides vognmandsforretningen med en lastbil mere, for at kunne nå alle kunderne. Der investeres igen i ny og større mejetærsker, for at opnå større høstsikkerhed.

Samme år vælger vi at stoppe mælkeproduktionen pga. lav afregningspris.

I 2010 køber far yderligere to gårde, som jeg i forvejen havde i forpagtning. Jeg fortsætter forpagtningen af disse, samtidig med at jeg også får et par nye forpagtninger i området omkring min ejendom.

I 2011 udvides maskinstationen med selvkørende roeoptager. Herved kan arealet udvides, og det giver yderligere beskæftigelse i efteråret.

i 2012 dyrker vi ca. 400 ha samt driver maskinstation på Falster med såning af korn, sprøjtning, høst og roeoptagning samt kørsel med lastbiler. I sommeren ansætter vi Martin pga. stigende arbejdsopgaver.

I januar 2013 forpagter vi så Cortzelitze Landbrug på 650 ha i et I/S, så vi i 2013 driver 1050 ha. Maskinstationsdelen er herefter koncentreret på såning af korn, roeoptagning samt levering af roer til fabrik med lastbiler.